کلینیک زیبایی پوست و مو زیبانگار با این ایده شکل گرفته است:

"ارائه تمام خدمات زیبایی به صورت تخصصی و دریک مجموعه"

داستان زیبانگار از یک مطب پوست و موکوچک شروع شد که توسط دکتر کوثر در سال 1398 راه اندازی شد. درطول دوسال با نیازسنجی و گرفتن بازخورد ازمراجعین رفته رفته خدمات بیشتری به این مطب اضافه گردید و با پیوستن دکتر شاطریان به این مجموعه درسال 1399 خدمات جراحی وکاشت مو و ابرو طبیعی به مجموعه خدمات زیبا نگار اضافه شد.

اما نقطه عطف کلینیک زیبایی پوست و مو زیبانگار در اردیبهشت 1400 و با تغییر مکان مجموعه به محل جدید با فضایی تخصصی بیشتر و مجزا برای ارائه خدمات بود. بدینوسیله توانستیم راحتی و حفظ حریم خصوصی بیماران را با مجموعه خدمات گوناگون کلینیک همراه کنیم. مجموعه زیبانگار با ارائه روش های مختلف درمانی برای زیبایی طبیعی شما تلاش می کند و مفتخر است در این راه از بروز ترین دستگاه ها و متد های زیبای استفاده می کند.

"ما باور داریم زیبایی طبیعی شما ارزشمندترین دارایی شما است."